برای دریافت رزومه مهدی کردونی بر روی عبارت رزومه کلیک کنید :

 

رزومه

بیوگرافی شغلی مهدی کردونی نیز در لینک پایین قابل دریافت است :

             

بیوگرافی شغلی مهدی کردونی