در حال حاضر بخشی از محتویات آموزشی ، در صفحه اینستاگرام ما قرار دارد .

  ورود به صفحه اینستاگرام

به زودی محتوای اموزشی خاصی تحت عنوان ((تعمیرات از نگاه تعمیرکار الکترونیک)) برای علاقه مندان عزیز منتشر خواهد شد که در بر دارنده دو دهه تجربیات در زمینه تعمیر تجهیزات الکترونیکی گوناگون خواهد بود. این محتویات به شکل ویژه ای برای بازار کار طراحی شده و تا حد امکان ساده سازی شده و بدون فرمول ارایه می گردد.